Támogatás

 

Pályázó neve Gene Design Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe Termelékenység növelés egy mikrovállalkozásnál
Szerződés száma GINOP-1.2.8-20-2020-02065
 Összköltség (Ft)  21 234 149
Támogatás összege (Ft) 14 863 903
Támogatás mértéke (%) 70
A projekt kezdő dátuma 2020.06.29.
A projekt befejezési dátuma 2021.03.19.
Megvalósítás helyszíne 6760 Kistelek, Tanya 491.
A project rövid bemutatása:

Az elmúlt években és jelenleg is a vállalkozás egyik legfontosabb kutatási tevékenységének célja betegségek, patológiás folyamatok hátterében álló fehérjék, illetve fehérje-variánsok felismerése, a kórállapotok patomechanizmusának feltárása. Ennek során nagy gyakorisággal szükséges új DNS vektorokat plazmidokat előállítani, illetve emlős sejtkultúrákat fenntartani és a sejtpopulációkat vizsgálni. A minta előkészítő műszer készlet és centrifuga beszerzése (Eppendorf Centrifuge 5427 R, FVL-2400N) korszerűbb berendezések használatát teszi lehetővé. Az egyik folyamatosan fellépő nehézség a nagyon érzékeny polimeráz láncreakció kivitelezésekor fellépő, szennyezésekből eredő nem-specifikus DNS amplifikáció problémája. A most beszerzett PCR fülke (Biosan UVT-S-AR DNA/RNA Cleaner Box) lehetővé teszi ezeknek a szennyezéseknek a kizárását és ennek a lépésnek a hatékonyság növelését. A DNS minták tárolása is a meglévő kapacitás szűkössége miatt egyre nehezebben kivitelezhető. Ezen a problémán segít a -80C fokos mélyhűtő (Eppendorf HEF PREMIUM U410 fagyasztó) beszerzése. A sejtek tovább osztása/fenntartása során szükséges a sejtek számát pontosan meghatározni. A Thermo Countess™ II Automated Cell Counter beszerzésével pontosabban kontrolálható az emlős sejtek növesztési kondíciója, és alkalmasabb populációkkal tudunk dolgozni. A sejtek állapotának követésére, illetve a fertőzések esetleges jelenlétének kizárására volt szükséges a Motic AE2000 inverted mikroszkóp. A Megfelelő modell sejtek előállítása és vizsgálata megköveteli DNS vektorok hatékony bevitelét a sejtekbe. Ezt mi most lipid alapú transzfekciós reagensek segítségével végeztük, ami egy relatíve olcsóbb megoldás, de sok sejt esetében nem lehet vele elfogadható transzfekciós hatékonyságot elérni.  A beszerzett 4D-nucleofector, amely elektromos áram segítségével juttatja be a DNS-t, a legtöbb sejtvonal esetében képes magas transzfekciós hatékonyságot elérni. A sejteket, ellentétben a DNS mintákkal, nem lehet hosszútávon mélyhűtőben tárolni, hanem csak folyékony nitrogénben tárolva, amely biztosítja a megfelelően stabil és alacsony hőmérsékletet. A cég termelésének felfutásával és a sejtes mintaszám növekedettével a tárolási kapacitásaink már bővítésre szorulnak. A Folyékony Nitrogénes tárolórendszer ezt a problémát hívatott orvosolni. A molekuláris biológiai kísérletek és a sejtes munkák is megkívánják a minták különböző hőmérsékleteken való inkubálását. Ezeknek a kísérleteknek a kivitelezésekor szűk keresztmetszetett jelentet az állítható hőmérsékletű termosztátok száma a laborban. Ehhez nyújtanak segítséget az Eppendorf ThermoMixer C és a Biosan sap 12L vízfürdő, illetve a Száraz blokk termosztát QBD2 és QBD4 egységek. A kis térfogatú minták hatékony kezelésére volt szükség az Eppendorf Xplorer 8-csatornás pipetták és a Research plus G pipettacsomag beszerzésére.

Ezekkel a beszerzésekkel szinte minden lépését a munkának tudjuk korszerűsíteni, automatizálni, a technológia fejlesztésével, a kapacitás növelésével a lépések és az egész termelési folyamat hatékonyságát növelni.

 

Pályázó neve Gene Design Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe Új molekuláris biológiai szolgáltatás kifejlesztése a Gene Design Kftnél
Szerződés száma GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00414
Támogatás összege (Ft) 165 000 000
Támogatási intenzitás (%) 55
Összköltség (Ft) 300 000 000
A projekt megvalósításának kezdete 2019.03.01.
A projekt fizikai befejezése
2021.04.05.
Megvalósítás helyszíne 6760 Kistelek, Tanya 491.
A projekt rövid bemutatása:

Az “Új molekuláris biológiai szolgáltatás kifejlesztése a Gene Design” című GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00414 azonosító számú fejlesztési projekt célja egy szolgáltatás prototípúsának kifejlesztése volt. A terméke a fejlesztésnek, azaz a szolgáltatás, genomjukban megváltoztatott sejtek létrehozását valósítja meg a megrendelő kívánságának megfelelően. A szolgáltatás olyan RNS-vezérelte nukleáz hasznosításán alapul, amely lehetővé teszi a genom módosítások nagy specificitású és ugyanakkor hatékony kivitelezését. A nukleáz nagyfokú specificitását a felismerő szekvencia megnövekedett hosszának köszönheti, míg a nagyobb hatékonyságát a megnagyobbodott target szekvencia terének. Ilyen genomjukban megváltoztatott sejteket számos területen igényelnek, egyre növekvő piaci igény körvonalazódik a biológia és orvos tudomány területén dolgozó kutató csoportokon túl a biotechnológiával foglalkozó cégeken keresztül a kozmetikumok és a környezetvédelem területéig. A fenti két paraméter egyidejű magas értéken tartásának a következménye a szolgáltatás versenyképessége ezen a kompetítiv területen.

 

 

Pályázó neve Gene Design Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe Egyedi géntechnológiai szolgáltatás kifejlesztése
Szerződés száma 2018-1.1.1-MKI-2018-00081
Támogatás összege (Ft) 99 352 560
Összköltség (Ft) 160 187 600
Projekt megvalósítása 2019.03.01 – 2021.02.28
Helyszín 1117 Budapest, Tudósok körútja 2.

A projekt bemutatása

A projekt célja szolgáltatás prototípusának a kifejlesztése, amely a tudomány terület legújabb eredményeire épülő, azt felhasználó és tovább fejlesztő nemzetközileg is élenjáró kutatási program eredményeként fog megvalósulni. A kutatási fejlesztő program a vállalkozás fejlesztőinek korábbi, rangos folyóiratokban is közölt eredményeire és a szűkebben vett területen való jártasságukra alapít. A fejlesztés eredményeként létrejövő szolgáltatás prototípusának paramétereivel senki nem rendelkezik a versenytársak közül a piacon, ami mind Magyarországon, mind nemzetközi tekintetben előnyös helyzetbe hozza a vállalkozást majd a szolgáltatás prototípusának hatékonyan működő és jövedelmező termékké való fejlesztése során

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Támogatási szerződés száma: VEKOP- 2.1.7-15-2016-00393

Kedvezményezett:                  Gene Design Kutató és Fejlesztő KFT
Projekt címe:                            Új Biotechnológiai szolgáltatás prototípúsának kifejlesztése
Megvalósítás helyszín:              1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Projekt kezdet                          18.07.01
Projekt fizikai befejezése           19.11.30

A projekt bemutatása:

A kutatási-fejlesztési munka célja egy olyan szolgáltatás prototípusának kifejlesztése, amely segítségével, többek között, transzgenikus sejteket lehet előállítani. A szolgáltatás megvalósítása számos újdonságot tartalmaz, mind a munkák molekuláris biológiai, mind pedig a sejtkultúrás részében, de fő újdonsága, a hatékonyság növelés, amivel a kívánt sejtklónokat elő tudja állítani. A módszer specifikusan a sejtek homológ rekombinációra épülő DNS javító mechanizmusának kihasználásra épül, és megnövelt hatékonysággal tudja kiválasztani azokat a sejteket, amelyekben a kívánt módosítás történt meg. A módszer tovább tágítja a genommódosítás technológiájának határait és új távlatokat nyit meg transzgenikua módosított sejtek létrehozásában, amire számos biotechnológiai munka épül.

Támogatás összege: 79.624.964,-Ft (össz költségvetés: 132.158.274,-Ft)

______________________

Kutatás, fejlesztés és innováció a Gene Design Kft-nél

a kedvezményezett neve: Gene Design Kutató és Fejlesztő Kft.
a projekt címe:             „Technológiai fejlesztés a Gene Design Kft-nél”
megvalósítás helyszíne:                         6760 Kistelek, Tanya 491
a szerződött támogatás összege:                       15.000.000,-Ft
a támogatás mértéke (%-ban)                        46,97%
a projekt tartalmának bemutatása:  Automata mintaadagolóval ellátott akusztikus fókuszáló áramlási citométer (FACS) berendezés beszerzését és beüzemelése.

 a projekt megvalósult, tényleges befejezés:         2018.01.15
projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8.-17-2017-00774

 _______________________

Kutatás, fejlesztés és innováció a Gene Design Kft-nél

Támogató: Nemzeti Kutatás-, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 projekt azonosító KFI-16-1-2016-0240
megvalósítás -tól 2016.12.01 megvalósítás -ig 2018.11.30
összesen 229 845 834
 támogatás 149 636 501
önerő:  80 209 333
Támogatás intenzitás 65%

A Gene Design Kft sikeresen pályázott az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló projektekre. Az alábbiakban ismertetjük sikeresen lezárult projektjeinket.

ERFA támogató alap: Befektetés a jövőbe

Képtalálat a következőre: „EU logo”Képtalálat a következőre: „Magyar kormány logó”

Támogatott projekt megnevezése: Termelési kapacitás fejlesztése a Gene Design Kft.-nél

Támogatott projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-01588

Támogatott szervezet: Gene Design Kft

Támogatott szervezet székhelye: 6724 Szeged, Ipoly sor 13. B, X. 28.

A támogatott projekt bemutatása

A projekt befejezésének dátuma: 2016.09.13

A projekt összköltsége: 54.770.437 Ft

A projekt támogatástartalma: 38.338.308 Ft

A projekt támogatási intenzitása: 69,9%

A projekt leírása

A Gene Design Kft a biotechnológiai kutatásokban használatos termékeinek termelési kapacitását növelte korszerű, nemzetközi színvonalú berendezések beszerzésével. A berendezések jelentősen csökkentették a gyártási folyamathoz szükséges emberierő-ráfordítást, hozzájárulva a hatékony munkához és a vállalkozás stabil növekedéséhez.

sz2020